Trang chủTin tứcBản tin trườngĐẢNG BỘ THPT NÚI THÀNH: PHÁT HUY SỨC MẠNH NỘI LỰC

ĐẢNG BỘ THPT NÚI THÀNH: PHÁT HUY SỨC MẠNH NỘI LỰC

  • PDF.InEmail

ĐẢNG BỘ THPT NÚI THÀNH: PHÁT HUY SỨC MẠNH NỘI LỰC

          Đảng bộ Trường THPT Núi Thành được thành lập từ năm 2010 trên cơ sở Chi bộ Trường THPT Núi Thành được thành lập từ năm 1976. Đến nay, đã trải qua 19 nhiệm kỳ (riêng Đảng bộ đã trải qua 2 nhiệm kỳ: 2010 - 2015 và 2015 - 2020).

            Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì Đảng bộ có 3 chi bộ với tổng số đảng viên lúc bấy giờ có 51 đồng chí, trong đó có 25 nữ. Tất cả các chi bộ đều có cấp ủy, mỗi cấp ủy có 3 đồng chí. Đảng ủy của Đảng bộ có 7 đồng chí.

            Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình là lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng bộ Trường THPT Núi Thành đã phát huy sức mạnh nội lực, mang lại nhiều thành công lớn qua chặng đường 5 năm (2015 – 2020).

Trước hết là sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

             Đảng ủy THPT Núi Thành luôn là hạt nhân của khối đoàn kết nội bộ, có tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; luôn có sự thống nhất cao trong chỉ đạo mọi hoạt động đối với Đảng bộ và nhà trường. Để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Đảng ủy trước tiên tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy xác định, mọi sự rạn nứt, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng đều bắt nguồn từ sự buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ và không chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, muốn đoàn kết và thống nhất thật sự trong tư tưởng và hành động, nhất định phải phát huy dân chủ. Tính dân chủ thể hiện trước hết trong sinh hoạt cấp ủy, mọi vấn đề của Đảng bộ, của đảng viên đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của cấp ủy. Trong cấp ủy, 7 đồng chí đều đồng lòng, quyết tâm xây dựng nhà trường, xây dựng Đảng bộ nên có sự tham mưu, góp ý thiết thực, dân chủ, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy. Nghị quyết hằng tháng của Đảng ủy được Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm soạn thảo, thông báo dự thảo Nghị quyết, nhưng mỗi dự thảo Nghị quyết đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, góp ý trong cấp ủy với tinh thần cầu thị cho sự phát triển của nhà trường. Cấp ủy Đảng trong nhà trường không hề có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Chính sự đoàn kết thống nhất đó đã tạo nên sức mạnh trong vai trò lãnh đạo toàn Đảng bộ.

Một trong những nhân tố làm nên sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ chính là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Do yêu cầu nhiệm vụ công tác, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy có sự thay đổi Bí thư: Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 8/2017: đồng chí Nguyễn Quang Trung làm Bí thư - Hiệu trưởng sau đó chuyển công tác sang đơn vị khác; từ tháng 9/2017 đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện làm Bí thư - Hiệu trưởng.Các đồng chí Bí thư Đảng bộ đã thể hiện trách nhiệm của mình trong từng thời kỳ, phát huy vai trò cá nhân qua các nhiệm vụ được giao, nhất là làm người giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng chí Bí thư nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, toàn năm của Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng với đồng chí Phó Bí thư chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ, đặc biệt trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra luôn thực hiện đúng theo kế hoạch, đạt hiệu quả, đã góp phần tạo hiệu quả đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ. Mặt khác, việc gương mẫu trong mọi hoạt động, biết chia sẻ, động viên, cảm thông với đồng chí đồng đội của đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy đã góp phần làm tăng thêm tình đoàn kết trong đội ngũ và hiệu quả trong công tác lãnh đạo.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao và vai trò của Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy trong nhiệm kỳ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong đó quan trọng nhất là tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể Đảng ủy về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường.

Một yếu tố thuận lợi lớn của Đảng bộ Trường THPT Núi Thành làm nên sức mạnh đoàn kết là ở đội ngũ cán bộ đảng viên trong trường.Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ có trình độ chuyên môn hầu hết là đại học và trên đại học; nhiều đồng chí đã được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý và các chương trình bồi dưỡng thường xuyên khác. Hiện nay toàn Đảng bộ đã có 59 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên sinh hoạt tạm thời và 03 đảng viên dự bị), tỷ lệ đảng trên tổng số CB, GV, NV toàn trường là 58,4%. Có 14 đồng chí đã được học tập, bồi dưỡng Trung cấp LLCT-HC; 10 đồng chí đã được đào tạo Quản lý giáo dục hoặc Quản lý nhà nước. Đội ngũ nhà giáo có 6 giáo viên có trình độ Thạc sĩ (trong đó có 5 đảng viên), 03 giáo viên đang đào tạo Thạc sĩ. Nhiều đồng chí là cán bộ dự nguồn các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; nhiều giáo viên được công nhận là CSTĐ, Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động của nhà trường, của Đảng bộ. Hầu hết đảng viên của Đảng bộ năng động nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp. Đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng. Mỗi đảng viên có sự nhận thức tốt về Đảng ta, có lí tưởng trong sáng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đồng chí trong Đảng bộ Trường THPT Núi Thành thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự tận tâm, tận lực cho sự phát triển của ngôi trường nên đã giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trong nội bộ trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây quả thực là thế mạnh lớn của Đảng bộ Trường THPT Núi Thành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn bộ các mặt hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Tất cả đều thể hiện trong các nghị quyết về nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng tháng. Đảng bộ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Ban Khuyến học phát huy tốt vai trò, chức năng của mình; tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy và các chi bộ, trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn thể của nhà trường đã có những thành quả tốt. Công đoàn giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; làm tốt công tác giám sát, vận động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; tổ chức được nhiều phong trào và hoạt động bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho CCVC và người lao động trong đơn vị; vận động quyên góp để xây dựng các loại quỹ cùng địa phương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Với những kết quả trên, Công đoàn nhà trường luôn được Công đoàn ngành xếp loại “Công đoàn Vững mạnh”. Đoàn trường và Hội Liên hiệp thanh niên trường đã thực hiện tốt vai trò tiền phong của mình, tổ chức và duy trì tốt phong trào thi đua sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, góp phần tích cực trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nhiều năm liền Đoàn trường được Tỉnh đoàn xếp loại và công nhận “Đoàn trường Xuất sắc”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Chữ thập đỏ đã thực hiện khá tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạt động theo 7 nguyên tắc của tổ chức chữ thập đỏ. Hội Chữ thập đỏ luôn tổ chức tốt các phong trào chữ thập đỏ trong nhà trường, nhất là phong trào hiến máu cứu người, trở thành đơn vị luôn vượt chỉ tiêu hàng năm. Đầu năm 2019, Hội đã trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu cứu người đối với các trường học trong toàn huyện, trong đó có nhiều đồng chí đảng viên gương mẫu đi đầu, hiến máu nhiều lần, thể hiện xuất sắc nghĩa cử cao đẹp này. Hội và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam và các cấp có thẩm quyền tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hội Từ thiện, Ban Khuyến học đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như vận động quyên góp hàng chục triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo, tặng quà hoặc học bổng cho nhiều học sinh, giúp các em tiếp tục phấn đấu vươn lên tốt hơn trong học tập, rèn luyện, không bỏ học nửa chừng. Có thể nói, Đảng ủy đã lãnh đạo hiệu quả, phát huy được sức mạnh nội lực của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

             Phát huy được sức mạnh nội lực, làm nên những kết quả của lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

           Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường là tổ chức dạy và học cấp trung học phổ thông, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác theo quy định của pháp luật và của ngành. Việc lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác là nhiệm vụ chính trị cơ bản của toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được nhiều kết quả, đặc biệt nổi bật ở công tác chỉ đạo điều hành chuyên môn

Trong những năm học của nhiệm kỳ qua, thông qua nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy và các chi bộ, tất cả các tổ chức, cá nhân trong nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều chỉ tiêu của từng năm học đã đạt và vượt kế hoạch, nhất là tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi, học sinh xếp hạnh kiểm Tốt hàng năm tăng đáng kể, năm sau cao hơn năm trước.

+ Năm học 2015 - 2016 : Tỷ lệ học sinh Giỏi và Khá là 44,94% ; Hạnh kiểm Tốt đạt 70,11% ;

+ Năm học 2016 - 2017 : Tỷ lệ học sinh Giỏi và Khá là 47,4% ; Hạnh kiểm Tốt đạt 75,64% ;

+ Năm học 2017 - 2108 : Tỷ lệ học sinh Giỏi và Khá là 48,43% ; Hạnh kiểm Tốt đạt 80,15% ;

+ Năm học 2018 - 2019 : Tỷ lệ học sinh Giỏi và Khá là 52,62% (trong đó tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi trên 15%) ; Hạnh kiểm Tốt đạt 80,65% ;

Tỷ lệ học sinh xếp loại Yếu, Kém về Học lực ngày càng giảm mạnh. Nếu năm học 2015 - 2016 còn có 16,61% học sinh Yếu, 0,94% học sinh Kém thì đến năm học 2018 - 2019 chỉ còn 7,78% học sinh Yếu, 0,06% học sinh Kém.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm thường bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung của các trường THPT trên toàn tỉnh.

Cùng với chất lượng đại trà thì chất lượng mũi nhọn của nhà trường luôn được khẳng định là trường nằm trong nhóm có vị thứ cao của toàn tỉnh. Trong 4 năm học qua (từ năm học 2015 - 2016 đến hết năm học 2018 - 2019), trong các kỳ thi Học sinh giỏi, Olympic, học sinh năng khiếu cấp tỉnh, trường đã đạt trên 300 giải cá nhân và đồng đội.

Bên cạnh chất lượng rèn luyện và học tập của học sinh, chất lượng của đội ngũ luôn được Đảng ủy chú trọng, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn phấn đấu để đạt thành tích cao nhất. Trong 5 năm qua, hầu hết CB, GV, NV nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi năm học có hàng chục CB, GV, NV phấn đấu đạt danh hiệu CSTĐ các cấp, hầu hết đều được đánh giá cuối năm học là Hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều cán bộ, giáo viên được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm đã có 43 lượt giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, trong đó có nhiều giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; mỗi năm có từ 5 đến 10 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp; nhiều thầy cô giáo, nhân viên được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Giám đốc Sở tặng bằng khen, giấy khen.

Trường nhiều năm trong nhiệm kỳ đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

            Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chuyên môn, nhiều hoạt động khác trong nhà trường đều được Đảng bộ lãnh đạo thực hiện như chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; nề nếp học sinh; lao động, hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông; tu bổ sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học; quan hệ kết nghĩa, đối ngoại ... Hầu hết các hoạt động trên đều được đưa vào Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy, các đồng chí trong cấp ủy được phân công kiểm tra, theo dõi từng công việc, triển khai cụ thể đến các chi bộ, các tổ chức bộ phận liên quan trong nhà trường. Các tổ chức, bộ phận có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện. Cuối mỗi tháng, Đảng ủy và các chi bộ đánh giá mức độ thực hiện nghị quyết trong tháng, nêu ra những tồn tại, khuyết điểm đồng thời bàn biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đó, xây dựng nghị quyết về công tác trọng tâm của tháng tiếp theo.

Với phương thức lãnh đạo trên mà hầu hết các nhiệm vụ khác của nhà trường trong nhiệm kỳ qua đều được thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao, ít xảy ra sai sót.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo nhà trường, nhất là công tác chính trị tư tưởng, tổ chức và xây dựng Đảng; chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên; cơ sở vật chất không ngừng được củng cố và phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng dạy và học tập; tư tưởng chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết; chính trị nội bộ và an ninh trật tự trường học được giữ vững; CB, GV, NV yên tâm công tác; tạo được niềm tin trong học sinh, phụ huynh, trong nhân dân và lãnh đạo các cấp.

Phía trước là chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), tin tưởng rằng tập thể Đảng ủy và các chi bộ sẽ có mục tiêu, phương hướng, giải pháp tốt hơn nhằm lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

                                                                                                     Lê Thị Hiếu

                                                                                                                                                                                                                                                                    

        

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN
SĐT
1 Nguyễn Hữu Thiện Hiệu trưởng Sinh học 0914019557
2 Võ Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Toán 0985288690
3 Đinh Lợi Phó Hiệu trưởng Sinh học 0973687989
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Đinh Thị Lành Kế toán - Tổ trưởng 0979087342
2 Nguyễn Tấn Anh Nhân viên Kế toán 0976531440
3 Trần Thị Mỹ Trang Nhân viên Văn thư 01647447290
4 Lê Thị Bích Thủy Nhân viên Thư viện 0985756488
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên Tạp vụ 0982269142
6 Ngô Văn Bạn Nhân viên Bảo vệ 01658253675
7 Trần Văn Chín Nhân viên Bảo vệ 0905598135
8 Trần Tường Tâm Nhân viên Thủ quỹ 01293987161
9 Trần Thị Ngọc Viên Nhân viên Y tế 01658801779
10 Nguyễn Thị Vân Nhân viên Thiết bị 0966232743
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Lê Quang Hà Tổ trưởng Toán 0978608405
2 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên Toán 0979724110
3 Trần Hữu Túc Giáo viên Toán 0906491650
4 Võ Văn Nhân Giáo viên Toán 0935056206
5 Trịnh Thanh Nhàn Giáo viên Toán 0987650102
6 Trần Lê Hoàng Giáo viên Toán 0919589699
7 Nguyễn Thị Thuý Hải Giáo viên Toán 01667330448
8 Trần Thị Thuỳ Dương Giáo viên Toán 0985548196
9 Lương Thị Hà Châu Giáo viên Toán 0917986857
10 Nguyễn Thị Tư Giáo viên Toán 01694553877
11 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Tổ phó Toán 0987171612
12 Nguyễn Đức Trung Giáo viên Toán 0978684728
13 Phạm Thị Thuỳ Trang Giáo viên Toán 01684314608
14 Phan Như Trinh Giáo viên Toán 0979337137
15 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên Toán 0985987254
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Lê Xuân Tý Tổ trưởng Vật lý 0914104140
2 Lê Tiến Đức Tổ phó Vật lý 0905401339
3 Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên Vật lý 0978502657
4 Lê Thị Cúc Giáo viên Vật lý 0905633889
5 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên Vật lý 01233015882
6 Trần Quốc Huyên CT Công đoàn Vật lý 0972211377
7 Thái Văn Chánh Giáo viên Vật lý 0905432793
8 Châu Thị Dương Giáo viên Vật lý 0985446083
9 Phạm Vũ Uyển Giáo viên Vật lý 0966700012
10 Nguyễn Thị Vĩnh Giang Giáo viên Vật lý 01883597682
11 Nguyễn Đại Nhân Giáo viên Vật lý 0935646812
12 Bùi Thị Uyên Giáo viên Vật lý 01665768646
13 Mai Thị Phúc Giáo viên Vật lý 0979024919
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Đoàn Thắng Tổ trưởng Hóa học 0932708568
2 Nguyễn Thị Vân Thi Tổ phó Hóa học 0984345705
3 Võ Duy Lâm Giáo viên Hóa học 0905516763
4 Trần Thị Thanh Nguyệt Giáo viên Hóa học 01234331431
5 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Giáo viên Hóa học 0974609494
6 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên Hóa học 01223290871
7 Đoàn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Hóa học 0982024949
8 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Địa lý 0905468525
9 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ phó Địa lý 01696014146
10 Nguyễn Văn Tạo Giáo viên Địa lý 0905575223
11 Nguyễn Văn Túc Giáo viên HĐTG Địa lý 0987208224
12 Nguyễn Thị Ý Ny Giáo viên Hóa học 01649563452
13 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Hóa học 0987944791
14 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Địa Lý 0397789584
15 Hoàng Thị Phương Chiên Giáo viên Hóa học 0985678004
16 Nguyễn Thị Kim Luyến Giáo viên Hóa học 0356025735
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Huỳnh Thị Thu Dung Tổ trưởng Tiếng Anh 0905159665
2 Trần Thị Duyên Giáo viên Tiếng Anh 0974991021
3 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Giáo viên Tiếng Anh 0905252100
4 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên Tiếng Anh 0977195119
5 Nguyễn Thị Tường Vân Giáo viên Tiếng Anh 0975157075
6 Bùi Thị Thanh Diệu Giáo viên Tiếng Anh 0983565850
7 Huỳnh Thị Thuý Phượng Tổ phó Tiếng Anh 01288231884
8 Dương Thị Hồng Duyên Giáo viên Tiếng Anh 0972277723
9 Nguyễn Thị Viễn Giáo viên Tiếng Anh 0972464838
10 Bùi Hữu Phúc Giáo viên Tiếng Anh 01694685244
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Lương Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng Ngữ văn 01697538711
2 Trần Thị Nguyên Thoa Giáo viên Ngữ văn 01663492575
3 Lê Thị Thu Hạnh Giáo viên Ngữ văn 0983854877
4 Lê Thị Hiếu Giáo viên Ngữ văn 0167678534
5 Trần Văn Ngãi Tổ phó Ngữ văn 0988620927
6 Đoàn Thị Kim Oanh Giáo viên Ngữ văn 0935926166
7 Phan Thị Đào Giáo viên Ngữ văn 0985552318
8 Hoàng Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn 0987956488
9 Trần Định PCT. Công đoàn Ngữ văn 0935943643
10 Trần Thị Ngọc Minh Giáo viên Ngữ văn 01682043006
11 Trần Nguyên Chiêu Giáo viên Ngữ văn 0973989484
12 Trương Thị Mười Giáo viên Ngữ văn 0397235737
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Lê Văn Vũ Tổ trưởng Sinh học 0946926633
2 Nguyễn Ngọc Thành Tổ phó Sinh học 0905317755
3 Phan Công Định Bí thư Đoàn trường Sinh học 0919619363
4 Lương Quang Đại Giáo viên Sinh học 0985534975
5 Tân Thị Diệp Thư Giáo viên Sinh học 0913909065
 6  Đinh Thị Thu Viên Giáo viên  Sinh học 0359292100 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Nhã Tổ trưởng Tin học 01694515253
2 Đoàn Ngọc Dung Tổ phó Tin học 0973172764
3 Đoàn Thị Bích Huyền Giáo viên Tin học 0986624489
4 Nguyễn Thị Bích Thuỳ Giáo viên Tin học 01685085339
5 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Tin học 0935223844
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Địa 0349563452
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Kim Cúc Tổ phó Lịch sử 0988203123
2 Lê Hữu Tình Tổ trưởng GDCD 0962297626
3 Lê Thị Ất Giáo viên Lịch sử-GDCD 0982703117
4 Châu Ngọc Tứ Giáo viên Lịch sử-GDCD 0976107089
5 La Thị Khánh Hảo Giáo viên Lịch sử-GDCD 0982442451
6 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Giáo viên Lịch sử-GDCD 0985661589
7 Lê Thị Loan Giáo viên Lịch sử 0976251220
8 Nguyễn Thị Danh Giáo viên Lịch sử 0969543752
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
2 Lâm Văn Thống Giáo viên Thể dục - QPAN 01225459162
3 Dương Văn Tiên Tổ trưởng Thể dục - QPAN 0982123725
4 Phạm Văn Hiền Tổ phó Thể dục - QPAN 01684314769
5 Nguyễn Văn Hưởng Giáo viên Thể dục - QPAN 0986274790
6 Lê Hồng Phong Giáo viên Thể dục - QPAN 0905242423
7 Bùi Đức Tín Giáo viên Thể dục - QPAN 0988289193
8 Nguyễn Tấn Hải Giáo viên Thể dục - QPAN 0905242426