Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/1/2018 đến ngày:21/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 20 - 11/13

Lớp trực ban: Tuần 20 - 10/15

Hai 15/16h45 - Chào cờ - Học văn hóa
- GVCN hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm HK1 (sổ điểm điện tử, sổ chủ nhiệm, thống kê...)
12h30 - Học văn hóa - Chào cờ
14h00 - Họp Hội đồng chuyên môn Game show "Học trò xứ Quảng" tại Sở (T. Lâm, C. Thu Dung)

Ba 16/16h45 - Học văn hóa
12h30 - Học văn hóa (3 tiết đầu)
15h20 - Họp tổ chuyên môn, Văn phòng sơ kết HK1
Tư 17/16h45 - Học văn hóa
7h30 - Các lớp 11/1 đến 11/5 học về ATGT (CA huyện, Đoàn trường)
12h30 - Học văn hóa
14h30 - Các lớp 11/6 đến 11/13 học về ATGT (CA huyện, Đoàn trường)
Năm 18/16h45 - Học văn hóa
7h30 - Tham gia công tác chuyên môn Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại Sở (đến 20/01/2018) (T. Tiên)
9h30 - Họp Hội đồng Thi đua (theo QĐ)
12h30 - Học văn hóa
14h30 - Sơ kết HK1 trong HĐGD
16h00 - Gặp mặt, chia tay thầy Đoàn Thắng nghỉ hưu (toàn HĐGD, đại diện PHHS)
Sáu 19/16h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Bảy 20/16h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
6h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
7h30 - Dự thi Game show "Học trò xứ Quảng" tháng 1 - Quý I/2018 (em Trương Thiện Tiên 11/2, Lớp 11/2, Lớp 10/2, theo QĐ)
12h30 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
15h00 - Họp Thường trực Ban Đại diện CMHS (BGH dự)
CN 21/17h30 - Hội nghị Phụ huynh học sinh khối sáng sơ kết HK1 (BGH, Đoàn trường, VP, GVCN khối sáng)13h30 - Hội nghị Phụ huynh học sinh khối chiều sơ kết HK1 (BGH, Đoàn trường, VP, GVCN khối chiều)