Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:24/6/2019 đến ngày:30/6/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 24/68h00 - Họp CBCT Kỳ thi THPTQG năm 2019 tại điểm thi (theo QĐ và lịch thi)14h00 - Tí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)
Ba 25/67h00 - Thi THPTQG (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)13h30 - Thi THPTQG (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)
Tư 26/67h00 - Thi THPTQG (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)13h30 - Thi THPTQG (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)
Năm 27/67h00 - Thi THPTQG (theo Lịch thi của Bộ GD&ĐT)13h00 - Thi THPTQG (theo Lịch thi dự phòng của Bộ GD&ĐT)
Sáu 28/6
Bảy 29/6
CN 30/6