Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 8 - 12/8

Lớp trực ban: Tuần 8 - 10/8

Hai 26/106h45 - Chào cờ
- Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
- Chào cờ
- Văn phòng phân công kiểm tra việc phòng, chống bão
Ba 27/10Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 9 (theo Công văn số 1840/SGDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam)
8h00 - Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của trường tập trung tại trường để triển khai phương án phòng chống bão số 9 (theo QĐ)
Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 9 (theo Công văn số 1840/SGDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam)
15h00 - Huyện ủy kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ tại VP Đảng ủy (Đảng ủy)
Tư 28/10Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 9 (theo Công văn số 1840/SGDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam)
Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 9 (theo Công văn số 1840/SGDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam)
Năm 29/106h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
15h30 - Họp Đảng ủy
Sáu 30/106h45 - Giao ban GVCN, sinh hoạt lớp
- Học văn hóa
8h00 - Kiểm tra công tác Công đoàn tại Sở (T. Huyên)
12h45 - Học văn hóa
- Giao ban GVCN. sinh hoạt lớp
14h00 - Hội nghị BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh (T. Huyên)
Bảy 31/107h30 - Hội nghị CB-CC-VC đầu năm học 2020 - 2021
(HS nghỉ học)
14h00 - Hội nghị Công đoàn năm học 2020 - 2021
- Gặp mặt, chia tay thầy cô giáo nghỉ hưu trong tháng 11/2020 theo chế độ
(HS nghỉ học)
CN 1/11 - Cố vấn Chương trình "Học trò xứ Quảng" Chung kết năm 2020 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (C. Thu Dung)