Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/4/2021 đến ngày:25/4/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/10

Lớp trực ban: 10/10

Hai 19/46h45 - Chào cờ
- Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
- Chào cờ
Họp tại UBND huyện: HT (theo GM)
Ba 20/46h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa Họp triển khai thi TN THPT tại Sở GDĐT: HT, VT, TTCM Tin
Tư 21/4Nghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng VươngNghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương
Năm 22/46h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa Thi OTE tại Sở GDĐT (theo QĐ)
Sáu 23/46h45 - Giao ban GVCN - Sinh hoạt lớp
- Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
- Giao ban GVCN - Sinh hoạt lớp
Thi Cầu lông CK các cụm (theo QĐ)
Bảy 24/46h45 - Học văn hóa
- Dạy phụ đạo
12h45 - Học văn hóa
Thi HTXQ (theo QĐ)
Họp Trưởng ban đại diện CMHS Khối 12 (theo giấy mời)
CN 25/4Tổ chức khen thưởng cho GV, HS có thành tích tại các kỳ thi cấp tỉnh. (theo kế hoạch)