Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/3/2023 đến ngày:2/4/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/3 (Tuần 9-HK2)

Lớp trực ban: 12/4

Hai 27/36h45 - Sinh hoạt 15 phút (Tập hát)
7h00 - Chào cờ
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Chào cờ
Dạy thêm theo lịch
Ba 28/36h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
Dạy thêm theo lịch
Tư 29/36h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
Dạy thêm theo lịch
Năm 30/36h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (SH tập thể)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
13h00 - Học văn hóa
Dạy thêm theo lịch
Sáu 31/36h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
Dạy thêm theo lịch
Bảy 1/47h00 - Tổ chức Kỳ thi OLP cấp trường
Khai mạc tại Hội trường lúc 7h30; Bắt đầu thi lúc 8h00.
- Phụ đạo HS các môn Toán, Tiếng Anh
13h30 - Đại hội Công đoànDạy thêm theo lịch
CN 2/4- Học nghề PT, K11
- Sinh hoạt CLB TDTT-CBGVNV
- Học nghề PT, K11