Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/4/2024 đến ngày:21/4/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 33 (12/9)

Lớp trực ban: 11/10

Hai 15/46h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Chào cờ
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Chào cờ
Ba 16/46h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hoá
Tư 17/46h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
Năm 18/4NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNGNGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Sáu 19/46h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hoá
Bảy 20/46h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Học văn hoá
- Phụ đạo học sinh
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
- Phụ đạo học sinh
CN 21/4