Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/2/2019 đến ngày:17/2/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 23 - 12/1

Lớp trực ban: Tuần 23 - 11/2

Hai 11/26h30 - Gặp mặt đầu năm Kỷ Hợi (toàn HĐGD)
7h30 - Chào cờ - Chúc mừng năm mới
- Học văn hóa
12h30 - Học văn hóa
- Chào cờ - Chúc mừng năm mới
19h00 - Giám khảo Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Núi Thành lần thứ IV tại Tam Xuân 2 (T. Thiện)
Ba 12/26h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Tư 13/26h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
19h00 - Giám khảo Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Núi Thành lần thứ IV tại Tam Giang (T. Thiện)
Năm 14/26h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
15h30 - Họp Đảng ủy
Sáu 15/26h45 - Giao ban GVCN; Sinh hoạt lớp
- Học văn hóa
12h30 - Học văn hóa
- Giao ban GVCN; Sinh hoạt lớp
Bảy 16/26h45 - Học văn hóa
8h45 - Các chi bộ sinh hoạt định kỳ
12h30 - Học văn hóa
CN 17/2