Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/5/2018 đến ngày:27/5/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 38 - 11/10

Lớp trực ban: Tuần 38 - 10/11

Hai 21/5KIỂM TRA HK2:
Ca 1: 7h25 - Hóa học 10 (45ph)
Ca 2: 8h45 - Sinh học 11 (45ph)
Ca 3: 9h50 - Tin học 11 (45ph) (Đề của trường)
12h45 - Học văn hóa - Chào cờ
Ba 22/56h45 - Học văn hóa
8h00 - Đoàn Khảo sát thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của UBND huyện làm việc với trường
- Làm việc về hồ sơ kế toán Trường THPT Cao Bá Quát (đến hết 23/5/2018) (A. Anh KT)
12h45 - Học văn hóa
Tư 23/56h45 - Học văn hóa
8h30 - Họp Liên tịch
12h45 - Học văn hóa
- GVBM Khối 10 và 11 hoàn thành điểm số trên sổ điểm điện tử
Năm 24/56h45 - Học văn hóa
9h30 - Các lớp 11/6 đến 11/13 sinh hoạt lớp, xếp loại Hạnh kiểm HK2 và cả năm
- Kiểm tra công đoàn tại Trường THPT Lý Tự Trọng (T. Huyên, T. Trần Định, T. Túc, C. Oanh)
12h45 - Học văn hóa
15h30 - Các lớp khối buổi chiều sinh hoạt lớp, xếp loại Hạnh kiểm HK2 và cả năm

Sáu 25/57h30 - Họp tổ chuyên môn, Văn phòng sơ kết HK2 và cả năm (HS nghỉ học)
- Thời hạn cuối cùng GVCN Khối 10, 11 hoàn thành xếp loại 2 mặt trên sổ điểm điện tử.
9h30 - Hiệu trưởng duyệt xếp loại 2 mặt Khối 10 và 11.
- GVCN Khối 10 và 11 gửi danh sách học sinh thi lại về thầy Dũng
- Văn phòng bắt đầu tiến hành in giấy khen HSG, HSTT cuối năm học, chuẩn bị các điều kiện cho Lễ Tổng kết và Phát thưởng năm học 2017 - 2018.
14h00 - Họp Hội đồng Thi đua (theo QĐ)
(HS nghỉ học)
- Dự Hội thảo về ứng dụng CNTT trong quản lý dạy học tại Sở (T. Lợi, C. Nhã)
Bảy 26/5KỶ NIỆM 53 NĂM CHIẾN THẮNG NÚI THÀNH (26/5/1965 - 26/5/2018)
6h45 - Học văn hóa (3 tiết đầu)
- Kiểm tra chéo hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT (theo QĐ)
9h30 - Họp Hội đồng Giáo dục, tổng kết năm học trong Hội đồng.


12h45 - Học văn hóa (3 tiết đầu)
14h30 - Họp Thường trực Ban Đại diện CMHS (HT, PHT dự)
- Các tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn gửi đề cương ôn tập, thi lại cho học sinh Khối 10 và 11 lên chuyên mục Tài nguyên và kênh điều hành
CN 27/57h30 - Hội nghị PHHS khối sáng (HT, PHT, GVCN, TKHĐ, PHHS)14h00 - Hội nghị PHHS khối chiều (HT, PHT, GVCN, TKHĐ, PHHS)