Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/12/2018 đến ngày:16/12/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 15 - 11/9

Lớp trực ban: Tuần 15 - 10/8

Hai 10/12HỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ MƯA LŨ, TRƯỜNG NGẬP NƯỚCHỌC SINH NGHỈ HỌC VÌ MƯA LŨ, TRƯỜNG NGẬP NƯỚC
Ba 11/126h45 - Học văn hóa
- Làm nhiệm vụ chuyên môn tại Sở (T. Nhàn, C. Thu Dung)
12h45 - Học văn hóa
Tư 12/126h45 - Học văn hóa
- Làm nhiệm vụ chuyên môn tại Sở (T. Tạo, C. Thoa)
12h45 - Học văn hóa
14h00 - Tập huấn thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 - 2025" do Bộ tổ chức tại Đà Nẵng (đến hết 15/12/2018) (T. Thiện)
Năm 13/126h45 - Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
Sáu 14/126h45 - Sinh hoạt lớp
- Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
- Sinh hoạt lớp
Bảy 15/126h45 - Học văn hóa
9h30 - Họp Ban Hoạt động NGLL

12h45 - Học văn hóa
15h30 - Họp các đoàn thể
CN 16/12