Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:9/12/2019 đến ngày:15/12/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 15 - 12/15

Lớp trực ban: Tuần 15 - 10/8

Hai 9/126h45 - Chào cờ
- Học văn hóa
12h45 - Học văn hóa
- Chào cờ
17h00 - Dự Tổng kết 2 năm An toàn Căn cứ sân bay Chu Lai tại Tiểu đoàn BĐKT SB Chu Lai (Đảng ủy, BGH)
Ba 10/126h45 - Học văn hóa
7h30 - Giao ban Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT tại Sở (T. Thiện, T. Lợi)
12h45 - Học văn hóa
Tư 11/126h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
Năm 12/126h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
Sáu 13/126h45 - Giao ban GVCN - Sinh hoạt lớp
- Học văn hóa
6h00 - Tham gia Đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở - đến hết 17/12/2019 (T. Thiện, C. Thi)
12h45 - Học văn hóa
- Giao ban GVCN - Sinh hoạt lớp
Bảy 14/126h45 - Học văn hóa
9h30 - Tuyên truyền văn hóa An toàn hàng không dành cho học sinh K11 (theo KH phối hợp giữa Đoàn trường với Đoàn cơ sở Cảng Hàng không Sân bay Chu Lai)
12h45 - Học văn hóa
15h30 - Các chi bộ sinh hoạt định kỳ
CN 15/127h30 - Lễ kết nạp đoàn viên mới (theo KH Đoàn trường)