Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/1/2021 đến ngày:17/1/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/5

Lớp trực ban: 11/12

Hai 11/16h45 - Chào cờ
- Học văn hóa
12h30 - Học văn hóa
- Chào cờ
Ba 12/1Kiểm tra HKI:
- Sinh học 12
- Tiếng Anh 12
Kiểm tra HKI:
- Hóa học 11
- Địa lý 11
- Sinh học 10
Trực BGH:
- Sáng: Thầy Dũng
- Chiều: Thầy Đức
Tư 13/16h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Năm 14/1Kiểm tra HKI:
- Toán 11
- Lịch sử 11
Kiểm tra HKI:
- Tiếng Anh 10
- Hóa học 10
Trực BGH:
- Sáng: Thầy Triều
- Chiều: Thầy Dũng
Sáu 15/1Kiểm tra HKI:
- Tin học 12
- Tin học 11
- Tin học 10
- Học sinh nghỉ học
- Hội nghị Tổng kết Đảng bộ lúc 14h00
Trực BGH:
- Sáng: Thầy Triều
Bảy 16/16h45 - Học văn hóa
- Sinh hoạt lớp (Xếp loại HK)
12h30 - Học văn hóa
- Sinh hoạt lớp (Xếp loại HK)
CN 17/1