Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/9/2023 đến ngày:1/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/4 (Tuần 4)

Lớp trực ban: 11/4

Hai 25/96h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Chào cờ
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hoá
7h15 - Họp Đảng uỷ tại VP Đảng uỷ
8h30 - Họp Liên tịch tại Phòng Truyền thống. Thành phần: BGH, BT Đảng uỷ,CTCĐ, BTĐT, TB TTND
12h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Sinh hoạt Chào cờ. Tuyên truyền công tác ATGT và PCCC
16h00 - Họp HĐ TĐKT theo Quyết định tại Phòng HĐ
Ba 26/96h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hoá
Tư 27/96h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Học văn hoá
HS nghỉ học
14h00 - Hội nghị CB-VC-NLĐ cấp tổ
Năm 28/96h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hoá
Sáu 29/96h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
HS nghỉ học
13h30 - Hội nghị CB-VC-NLĐ trường
Bảy 30/96h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
7h00 - Học văn hoá
8h35 - Đại hội trù bị Đoàn trường
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (SH tập thể)
13h00 - Học văn hoá
CN 1/107h30 - Đại hội Đoàn trường (Chính thức)