Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/3/2018 đến ngày:18/3/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 28 - 12/8

Lớp trực ban: Tuần 28 - 10/2

Hai 12/36h45 - Chào cờ: Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam tư vấn tuyển sinh cho HS 12 (15ph) - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa - Chào cờ
16h30 - Họp Ban Tổ chức Hội trại Truyền thống (theo QĐ)
Ba 13/36h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
Tư 14/36h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
15h30 - Trường CĐ KTKT Quảng Nam làm việc với Hiệu trưởng về đào tạo nghề cho học sinh lớp 10
Năm 15/36h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp (theo TKB thứ Bảy 17/3)
09h30 - Tổng kết TTSP 1 (BCĐ, GVHD, SV thực tập) (Phòng Hội đồng)
12h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp (theo TKB thứ Bảy 17/3)
Sáu 16/36h45 - Học văn hóa12h45 - Học văn hóa
Bảy 17/36h00 - Hội trại Truyền thống Khối 12 (theo KH)
(Khối 11 nghỉ học)
Hội trại Truyền thống Khối 12 (theo KH)
(Khối 10 và 11 nghỉ học)
CN 18/3Hội trại Truyền thống Khối 12
7h30 - Hội thi "Khi tôi 18" cấp huyện (theo KH Đoàn trường)