Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/7/2021 đến ngày:25/7/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/77h30 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
- VP rà soát số liệu tuyển sinh lớp 10
14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
- VP rà soát số liệu tuyển sinh lớp 10
Ba 20/78h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
- Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 10 (theo QĐ)
14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
Tư 21/78h00 - KT tổng hợp số liệu báo cáo tài chính (theo Kế hoạch)
- Kế hoạch xét tuyển Đội chuyên lớp 10 và biên chế lớp học các khối năm 2021-2022
14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
Năm 22/78h00 - Họp thống nhất các tiêu chí đánh giá GV theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Thành phần: BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM, TTVP, Nhóm trưởng chuyên môn.
- Địa điểm: Phòng HĐ
14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
Sáu 23/78h00 - Gửi đề xuất Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển lớp 10 cho Sở GDĐT14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
Bảy 24/78h00 - Họp Tổ chuyên môn bình xét thi đua14h00 - Kiểm tra, sửa chữa CSVC
CN 25/7