Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/11/2022 đến ngày:4/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/8 (Tuần 13)

Lớp trực ban: 12/11

Hai 28/116h45 - Sinh hoạt 15 phút (Tập hát)
7h00 - Chào cờ
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Tập hát)
13h00 - Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Chào cờ
- Dạy thêm tại trường theo lịch
Ba 29/116h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
- Dạy thêm tại trường theo lịch
Tư 30/116h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Tập hát)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Tập hát)
13h00 - Học văn hóa
- Dạy thêm tại trường theo lịch
Năm 1/126h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
- Dạy thêm tại trường theo lịch
Sáu 2/126h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ (Giải bài tập)
7h00 - Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút (Giải bài tập)
13h00 - Học văn hóa
- Dạy thêm tại trường theo lịch
Bảy 3/126h45 - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ
7h00 - Học văn hoá
- Bồi dưỡng HSG 12
9h00: Hội nghị TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ DÂN SỐ, SỨC KHỎE SINH SẢN (toàn HĐSP dự tại nhà đa năng)
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
15h30 - Tập huấn công tác phòng chống tai nạn, thiên tai
- Họp Giáo viên dạy thêm
- Dạy thêm tại trường theo lịch
CN 4/12Học nghề phổ thông Học nghề phổ thông