Video Clip về trường sau 43 năm hình thành và phát triển

Có thể xem tại chuyên mục truyền hình Thanh niên trên màn hình chính hoặc tại https://www.youtube.com/watch?v=CzsxSE2K7ds


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: