[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:27/11/2023 đến ngày:3/12/2023 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
27/11/2023
 Sáng       
 Chiều       
Ba
28/11/2023
 Sáng       
 Chiều       

29/11/2023
 Sáng       
 Chiều       
Năm
30/11/2023
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
1/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
2/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
CN
3/12/2023
 Sáng       
 Chiều