Danh sách lập lịch báo giảng
Tháng trước Tuần trước LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày:26/2/2024 -- Đến ngày:3/3/2024
Tuần tới Tháng tới
STT Tên giáo viên Phòng ban Lập lịch Ngày lập Tuần
1 Nguyễn Tấn Triều Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
2 Trần Văn Ánh Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
3 Hoàng Như Đức Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
4 Quản trị Ooffice Quản trị hệ thống Chưa lập Chưa nhập
5 Super Administrator Quản trị hệ thống Chưa lập Chưa nhập
6 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
7 Võ Duy Lâm Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
8 Hoàng Thị Phương Chiên Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
9 Nguyễn Thị Huệ Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
10 Lê Thị Ánh Tuyết Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
11 Trần Thị Thanh Nguyệt Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
12 Nguyễn Thị Ý Ny Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
13 Nguyễn Thị Vân Thi Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
14 Đoàn Thị Hồng Hạnh Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
15 Nguyễn Thị Kim Luyến Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
16 Lê Thị Hiếu Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
17 Trần Định Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
18 Trần Thị Nguyên Thoa Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
19 Phan Thị Đào Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
20 Trương Thị Mười Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
21 Trần Văn Ngãi Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
22 Trần Thị Ngọc Minh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
23 Lê Thị Thu Hạnh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
24 Hoàng Thị Hạnh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
25 Lương Thị Hồng Hạnh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
26 Đoàn Thị Kim Oanh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
27 Trần Nguyên Chiêu Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
28 Lê Văn Vũ Tổ Sinh học Chưa lập Chưa nhập
29 Bùi Khánh Thiện Tổ Sinh học Chưa lập Chưa nhập
30 Bùi Thị Kim Cúc Tổ Sinh học Chưa lập Chưa nhập
31 Lương Quang Đại Tổ Sinh học Chưa lập Chưa nhập
32 Phan Công Định Tổ Sinh học Chưa lập Chưa nhập
33 Lê Thị Loan Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
34 La Thị Khánh Hảo Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
35 Lê Thị Ất Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
36 Phạm Nhật Nam Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
37 Nguyễn Thị Danh Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
38 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
39 Châu Ngọc Tứ Tổ Sử - GDCD Chưa lập Chưa nhập
40 Trần Đức Tín Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
41 Bùi Văn Ngành Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
42 Nguyễn Thị Tường Vi Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
43 Nguyễn Văn Hưởng Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
44 Võ Văn Thương Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
45 Lê Hồng Phong Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
46 Phạm Văn Hiền Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
47 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
48 Nguyễn Thị Viển Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
49 Trần Thị Duyên Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
50 Huỳnh Thị Thuý Phượng Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
51 Nguyễn Thị Tường Vân Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
52 Bùi Hữu Phúc Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
53 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
54 Dương Thị Hồng Duyên Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
55 Lý Thị Thể Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
56 Huỳnh Thị Thu Dung Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
57 Bùi Thị Thanh Diệu Tổ Tiếng Anh Chưa lập Chưa nhập
58 Đoàn Thị Bích Huyền Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
59 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
60 Nguyễn Thị Nhã Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
61 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
62 Nguyễn Thị Phượng Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
63 Nguyễn Văn Tạo Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
64 Đoàn Ngọc Dung Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
65 Nguyễn Thị Bích Thùy Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
66 Bùi Mỹ Ngọc Tổ Tin- Địa Chưa lập Chưa nhập
67 Nguyễn Văn Tuân Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
68 Nguyễn Thị Tư Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
69 Trần Thị Thanh Hiền Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
70 Trần Thị Thuỳ Dương Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
71 Phạm Thị Thuỳ Trang Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
72 Trần Hữu Túc Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
73 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
74 Lê Quang Hà Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
75 Lương Thị Hà Châu Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
76 Phan Như Trinh Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
77 Trịnh Thanh Nhàn Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
78 Nguyễn Đức Trung Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
79 Lê Đào Thị Kim Thư Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
80 Lê Thị Kim Luyến Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
81 Ngô Văn Bạn Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
82 Lê Thị Bích Thủy Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
83 Trần Thị Như Kiều Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
84 Trần Văn Chín Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
85 Võ Lê Thanh Hân Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
86 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
87 Trần Thị Mỹ Trang Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
88 Thái Văn Chánh Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
89 Bùi Thị Uyên Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
90 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
91 Nguyễn Thị Vĩnh Giang Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
92 Lê Tiến Đức Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
93 Võ Thị Kim Quỳnh Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
94 Châu Thị Dương Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
95 Mai Thị Phúc Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
96 Trần Quốc Huyên Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
97 Nguyễn Đại Nhân Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
98 Lê Thị Cúc Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập
99 Phạm Vũ Uyển Tổ Vật lý Chưa lập Chưa nhập