[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:17/9/2018 đến ngày:23/9/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
17/9/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
18/9/2018
 Sáng       
 Chiều       

19/9/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
20/9/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
21/9/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
22/9/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
23/9/2018
 Sáng       
 Chiều