[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:18/3/2019 đến ngày:24/3/2019 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
18/3/2019
 Sáng       
 Chiều       
Ba
19/3/2019
 Sáng       
 Chiều       

20/3/2019
 Sáng       
 Chiều       
Năm
21/3/2019
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
22/3/2019
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
23/3/2019
 Sáng       
 Chiều       
CN
24/3/2019
 Sáng       
 Chiều