[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:29/6/2020 đến ngày:5/7/2020 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
29/6/2020
 Sáng       
 Chiều       
Ba
30/6/2020
 Sáng       
 Chiều       

1/7/2020
 Sáng       
 Chiều       
Năm
2/7/2020
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
3/7/2020
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
4/7/2020
 Sáng       
 Chiều       
CN
5/7/2020
 Sáng       
 Chiều