[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:12/11/2018 đến ngày:18/11/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
12/11/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
13/11/2018
 Sáng       
 Chiều       

14/11/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
15/11/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
16/11/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
17/11/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
18/11/2018
 Sáng       
 Chiều