[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:15/1/2018 đến ngày:21/1/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
15/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
16/1/2018
 Sáng       
 Chiều       

17/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
18/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
19/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
20/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
21/1/2018
 Sáng       
 Chiều