[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:11/1/2021 đến ngày:17/1/2021 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
11/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Ba
12/1/2021
 Sáng       
 Chiều       

13/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Năm
14/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
15/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
16/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
CN
17/1/2021
 Sáng       
 Chiều