[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:4/12/2023 đến ngày:10/12/2023 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
4/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Ba
5/12/2023
 Sáng       
 Chiều       

6/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Năm
7/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
8/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
9/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
CN
10/12/2023
 Sáng       
 Chiều