[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:2/12/2019 đến ngày:8/12/2019 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
2/12/2019
 Sáng       
 Chiều       
Ba
3/12/2019
 Sáng       
 Chiều       

4/12/2019
 Sáng       
 Chiều       
Năm
5/12/2019
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
6/12/2019
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
7/12/2019
 Sáng       
 Chiều       
CN
8/12/2019
 Sáng       
 Chiều