[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:12/3/2018 đến ngày:18/3/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
12/3/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
13/3/2018
 Sáng       
 Chiều       

14/3/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
15/3/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
16/3/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
17/3/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
18/3/2018
 Sáng       
 Chiều