[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:19/8/2019 đến ngày:25/8/2019 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
19/8/2019
 Sáng       
 Chiều       
Ba
20/8/2019
 Sáng       
 Chiều       

21/8/2019
 Sáng       
 Chiều       
Năm
22/8/2019
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
23/8/2019
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
24/8/2019
 Sáng       
 Chiều       
CN
25/8/2019
 Sáng       
 Chiều