[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:20/5/2019 đến ngày:26/5/2019 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
20/5/2019
 Sáng       
 Chiều       
Ba
21/5/2019
 Sáng       
 Chiều       

22/5/2019
 Sáng       
 Chiều       
Năm
23/5/2019
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
24/5/2019
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
25/5/2019
 Sáng       
 Chiều       
CN
26/5/2019
 Sáng       
 Chiều