[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:21/5/2018 đến ngày:27/5/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
21/5/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
22/5/2018
 Sáng       
 Chiều       

23/5/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
24/5/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
25/5/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
26/5/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
27/5/2018
 Sáng       
 Chiều