[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:14/10/2019 đến ngày:20/10/2019 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
14/10/2019
 Sáng       
 Chiều       
Ba
15/10/2019
 Sáng       
 Chiều       

16/10/2019
 Sáng       
 Chiều       
Năm
17/10/2019
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
18/10/2019
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
19/10/2019
 Sáng       
 Chiều       
CN
20/10/2019
 Sáng       
 Chiều