[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:19/4/2021 đến ngày:25/4/2021 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
19/4/2021
 Sáng       
 Chiều       
Ba
20/4/2021
 Sáng       
 Chiều       

21/4/2021
 Sáng       
 Chiều       
Năm
22/4/2021
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
23/4/2021
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
24/4/2021
 Sáng       
 Chiều       
CN
25/4/2021
 Sáng       
 Chiều