[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
26/10/2020
 Sáng       
 Chiều       
Ba
27/10/2020
 Sáng       
 Chiều       

28/10/2020
 Sáng       
 Chiều       
Năm
29/10/2020
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
30/10/2020
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
31/10/2020
 Sáng       
 Chiều       
CN
1/11/2020
 Sáng       
 Chiều