Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/6/2022 đến ngày:12/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/67h00 - Ôn tập Kiểm tra lại
- Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Văn
8h00 - Kiểm tra hồ sơ xét công nhận Tốt nghiệp
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Sử, Lý
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPTHS rèn luyện hè theo lịch
Ba 7/67h00 - Kiểm tra lại theo lịch
- Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Anh
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Địa, Hoá
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPTHS rèn luyện hè theo lịch
Tư 8/67h00 - Kiểm tra lại theo lịch
- Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Toán
- Dẫn Đoàn VĐV tham gia Giải Bơi toàn quốc tại Đà Nẵng theo QĐ của Sở (Thầy Triều)
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn GDCD, Sinh
14h00 - Chấm kiểm tra lại
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPT
HS rèn luyện hè theo lịch
Năm 9/67h00 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Văn
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Sử
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPTHS rèn luyện hè theo lịch
Sáu 10/67h00 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Anh
8h00 - Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện KL01 tại Huyện uỷ (Thầy Dũng)
- Dự lễ tôn vinh người hiến máu theo KH
Thầy Đức (PHT), Thầy Đại, Thầy Lâm
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Địa
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPTHS rèn luyện hè theo lịch
Bảy 11/67h00 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn Toán
8h45 - Phụ đạo thi Tốt nghiệp Môn GDCD, Sinh
Kiểm tra CSVC phục vụ thi TN THPTHS rèn luyện hè theo lịch
CN 12/6