Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/6/2022 đến ngày:3/7/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/6THI THỬ TN THPT ĐỢT 3-2022THI THỬ TN THPT ĐỢT 3-2022Tiếp tục chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN THPT 2022
Ba 28/67h30 - Hội nghị tập huấn công tác thi TN THPT 2022 tại Trung tâm Hội thảo, Trường ĐH Quảng Nam; địa chỉ: 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ. Thành phần: Trưởng điểm, Phó TĐ, Thư ký, Thanh tra.Tiếp tục chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN THPT 2022
Tư 29/68h00 - Tập huấn nghiệp vụ coi thi
Thành phần: Theo Thông báo 142
Hoàn thành ký sổ điểm và học bạ Khối 10,11 Tiếp tục chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN THPT 2022
Năm 30/6VP kiểm tra dụng cụ sát khuẩn phục vụ thi TN THPTHoàn thành việc chuẩn bị CSVC phục vụ thi TN THPT 2022
Sáu 1/7VP Kiểm tra, niêm phong các phòng thi Chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra công tác Thi TN THPT 2022 của Sở GDĐT.
Bảy 2/7- Họp TB đại diện CMHS K12
CN 3/7