Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/9

Lớp trực ban: 10/9

Hai 1/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chào cờ tại lớp: Tiếp tục phát động các cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1976-2021)
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Sinh hoạt chào cờ tại lớp: Tiếp tục phát động các cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1976-2021)
Các lớp hoàn thành các phương án trang trí lớp học.
BTC góp ý hoàn chỉnh phương án trang trí cho các lớp.
Ba 2/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
GVBM nhập điểm giữa kỳ
Tư 3/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 4/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 5/11NGHỈ HỌC TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID
- TCM tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch;
- GVBM hướng dẫn học sinh học trên VnEdu.
NGHỈ HỌC TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID
- TCM tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch;
- GVBM hướng dẫn học sinh học trên VnEdu.
Bảy 6/11NGHỈ HỌC TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID
- TCM tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch;
- GVBM hướng dẫn học sinh học trên VnEdu.
NGHỈ HỌC TRỰC TIẾP ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID
- TCM tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch;
- GVBM hướng dẫn học sinh học trên VnEdu.
Tạm dừng họp HĐGD để phòng chống dịch bệnh.
CN 7/11