Chi tiết tài liệu:  [22-23]_HÓA 11_ĐẶC TẢ MA TRẬN_KTGK2

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:[22-23]_HÓA 11_ĐẶC TẢ MA TRẬN_KTGK2
Mô tả:
Tên File:[22-23]_hÓa 11_ ĐẶc tẢ ma trẬn ĐỀ kiỂm tra giỮa kÌ 2_nt.doc
Kích thước File: 45.76 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:thintv
Gửi ngày 04/03/2023 13:10
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:133 Tải xuống
Cập nhật: 04/03/2023 13:11
Trang chủ: