LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày:4/12/2023 đến ngày:10/12/2023

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
4/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Ba
5/12/2023
 Sáng       
 Chiều       

6/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Năm
7/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
8/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
9/12/2023
 Sáng       
 Chiều       
CN
10/12/2023
 Sáng       
 Chiều