Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/5/2022 đến ngày:29/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/57h30 - Các lớp khối 10 lao động theo Kế hoạch
8h00 - Họp Hội đồng TĐKT xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân học sinh
14h00 - Họp HĐGD
Ba 24/57h00 - Họp Trưởng ban đại diện CMHS tại Phòng HĐ
8H00 - Hop CMHS Khối 11 tại phòng học các lớp
13h00 - Họp Trưởng ban đại diện CMHS tại Phòng HĐ
14H00 - Hop CMHS Khối 10 tại phòng học các lớp
Tư 25/57h30 - Tổng kết, khen thưởng các lớp khối sáng13h30 - Tổng kết, khen thưởng các lớp khối chiều
Năm 26/5THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 THEO LỊCHTHI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 THEO LỊCH
Sáu 27/5THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 THEO LỊCHTHI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2 THEO LỊCH
Bảy 28/5Tổng duyệt kế hoạch cho Lễ Tri ânLớp 11/7 Lao động theo Kế hoạch
CN 29/5Tổ chức Lễ Tri ân-Trưởng thành cho HS 12Tổ chức Lễ Tri ân-Trưởng thành cho HS 12