Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:16/5/2022 đến ngày:22/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/9

Lớp trực ban: 11/1

Hai 16/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Ba 17/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 18/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 19/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 20/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- GVCN xếp loại Hạnh kiểm lần 1 cho HS
- GVBM hoàn thành điểm số cho HS
Bảy 21/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- GVCN hoàn thành xếp loại 2 mặt, Danh sách học sinh thi lại
- HT Duyệt kết quả xếp loại 2 mặt
CN 22/5