Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/4/2022 đến ngày:1/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/12

Lớp trực ban: 12/12

Hai 25/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Chào cờ (tại lớp); xem phim tài liệu Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022)
7h30 - Họp giao ban GVCN tại Phòng HĐ
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hoá
- Chào cờ (tại lớp); xem phim tài liệu Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022)
16h00 - Họp giao ban GVCN tại Phòng HĐ
Nộp Danh sách thống kê học sinh nghỉ học theo mẫu cho VP
Ba 26/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 27/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Hội đồng GDQPAN tỉnh Kiểm tra công tác GDQPAN
Năm 28/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 29/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 30/4 NGHỈ LỄ 30-4 NGHỈ LỄ 30-415h00: Giao lưu Bóng đá với CHS Trường theo Kế hoạch.
CN 1/5