Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/3/2022 đến ngày:3/4/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/8

Lớp trực ban: 12/8

Hai 28/36h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ); Trao thưởng cuộc thi Nhóm Tuyên truyền An toàn giao thông
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ); Trao thưởng cuộc thi Nhóm Tuyên truyền An toàn giao thông
Lưu ý: - Chào cờ tại lớp, ca sáng đôn 1 tiết.
- Bắt đầu áp dụng TKB mới.
Ba 29/36h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 30/36h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 31/36h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Đảng viên học chính trị theo phân công của Đảng uỷ tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Buổi sáng: lúc 7h30; Buổi chiều: lúc 13h30.
Sáu 1/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 2/46h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- VP chuẩn bị CSVC thi nghề phổ thông
14h30: Đại hội Chi bộ 2 tại Hội trường
CN 3/4