Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:24/1/2022 đến ngày:30/1/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/1

Lớp trực ban: 10/1

Hai 24/16h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ tại lớp); BTC trao thưởng các cuộc thi OTE, HV-VH, Tìm hiểu Đất và Người xứ Quảng.
- Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ tại lớp); BTC trao thưởng các cuộc thi OTE, HV-VH, Tìm hiểu Đất và Người xứ Quảng.
Lưu ý: Chào cờ tại lớp; Đôn 1 tiết.
Ba 25/16h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 26/16h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa (TKB thứ 7)
- Khảo sát các đội bồi dưỡng HSG 12
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa (TKB thứ 7)
Năm 27/17h30 - Lao động vệ sinh cảnh quang trường, lớp
(theo Kế hoạch)
8h00 - Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành Qoffice. Thành phần: BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM-VP, NTCM. Địa điểm: Phòng HĐ
Lao động vệ sinh cảnh quang trường, lớp
(theo Kế hoạch)
Lưu ý: CBGVNV tập huấn đem theo máy tính xách tay.
Sáu 28/17h30 - Họp Chi đoàn GV-NV
15h00- Họp Hội đồng trường
(Theo Quyết định)
Bảy 29/1NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
CN 30/1NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN