Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/12/2021 đến ngày:2/1/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/3

Lớp trực ban: 11/11

Hai 27/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
Ba 28/12TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
Tư 29/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
Năm 30/12TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
Sáu 31/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
Bảy 1/1NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCHNGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
CN 2/1KHỐI 11 HỌC NGHỀ PHỔ THÔNGKHỐI 11 HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG