Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/12/2021 đến ngày:19/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/1

Lớp trực ban: 11/9

Hai 13/127h00 - Sinhh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
- Sinh hoạt chủ nhiệm
Lưu ý: Không tổ chức chào cờ, đôn 1 tiết.
Ba 14/127h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến) Tiêm vacxin cho học sinh theo Lịch của TTYT huyện
Tư 15/127h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
Năm 16/127h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
Sáu 17/127h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
Bảy 18/127h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
- Bồi dưỡng HSG (Trực tuyến)
13h00 - Học văn hóa (Trực tiếp và trực tuyến)
CN 19/127h00 - Học nghề phổ thông (Trực tuyến)13h30 - Học nghề phổ thông (Trực tuyến)