Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/12/2021 đến ngày:12/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/14

Lớp trực ban: 11/8

Hai 6/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chào cờ tại lớp
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Sinh hoạt chào cờ tại lớp
- GVCN tổng hợp số lượng hs đã cài app PC-Covid báo cáo cho BGH (Thầy Đức)
- Hạn cuối nộp DS học sinh đăng ký học phụ đạo, HS 12 đăng ký tổ hợp thi TN THPT.
Ba 7/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 8/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 9/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 10/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 11/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
CN 12/127h00 - K11 học nghề PT13h30 - K11 học nghề PT