Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/11/2021 đến ngày:5/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/13

Lớp trực ban: 11/7

Hai 29/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chào cờ tại lớp
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- Sinh hoạt chủ nhiệm
- Sinh hoạt chào cờ tại lớp
Ba 30/116h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 1/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 2/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 3/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 4/126h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
CN 5/127h00 - K11 học nghề PT13h00 - K11 học nghề PT