Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/11/2021 đến ngày:21/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/11

Lớp trực ban: 10/11

Hai 15/11K12 Học trực tiếp theo TKB cũ của Thứ 6
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ của Thứ 6 (11.1 đến 11.6)
K10 Học trực tiếp theo TKB cũ của Thứ 6
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ của Thứ 6 (11.7 đến 11.14)
Ba 16/11K12 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.1 đến 11.6)
K10 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.7 đến 11.14)
BGH gặp mặt HS dự thi HSG chuyên tại Thư viện.
Tư 17/11K12 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.1 đến 11.6)
K10 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.7 đến 11.14)
Năm 18/11K12 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.1 đến 11.6)
K10 Học trực tiếp theo TKB cũ
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ (11.7 đến 11.14)
Sáu 19/11K12 Học trực tiếp theo TKB cũ của Thứ 2
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ của Thứ 2 (11.1 đến 11.6)
K10 Học trực tiếp theo TKB cũ của Thứ 2
K11 Học trực tuyến theo TKB cũ của Thứ 2 (11.7 đến 11.14)
Bảy 20/11SINH HOẠT KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 (Theo KH)NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG
CN 21/11