Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/1/2018 đến ngày:4/2/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 22 - 12/2

Lớp trực ban: Tuần 22 - 11/1

Hai 29/16h45 - Chào cờ: Tổ Sử - GDCD tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng - Học văn hóa
7h30 - Tập huấn CBQL về đổi mới giáo dục tại Đà Nẵng - đến hết 01/02/2018 (T. Thiện)
12h30 - Học văn hóa - Chào cờ: Tổ Sử - GDCD tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng
Ba 30/16h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Tư 31/16h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Năm 1/26h45 - Học văn hóa
9h30 - Họp tổ chuyên môn, Văn phòng chuẩn bị cho sinh hoạt Cụm chuyên môn
12h30 - Học văn hóa
14h30 - Các chi bộ Tổng kết công tác Đảng năm 2017
Sáu 2/26h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Bảy 3/2KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)
6h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
- Các lớp 11/1 đến 11/5 học Hướng nghiệp (2 tiết)
12h30 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
13h30 - Ca 1: Các lớp 11/6 đến 11/9 học Hướng nghiệp tiết 2, 3)
- Ca 2: Các lớp 11/7 đến 11/13 học Hướng nghiệp tiết 4, 5)
CN 4/2