Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/1/2018 đến ngày:7/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 18 - 11/11

Lớp trực ban: Tuần 18 - 10/13

Hai 1/1NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018
Ba 2/16h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
Tư 3/1KIỂM TRA HK1:
7h30 - Môn Ngữ văn 12 (90ph)
9h30 - môn Tiếng Anh 12 (45ph)
7h30 - Nộp bài dự thi tìm hiểu ATGT về Sở (T. Định BTĐT)
- BGH khóa sổ điểm điện tử HK1 trước khi kiểm tra học kỳ
KIỂM TRA HK1:
14h00 - KHTN 12 (Lý - Hóa - Sinh) (120ph)
Thời gian ghi trên lịch đầu mỗi môn kiểm tra là thời gian phát đề. HS và GV coi thi cần đến trường sớm trước 30ph. Riêng môn kiểm tr trắc nghiệm, GV đến trước 45 phút
Năm 4/17h30 - Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW6 - Khóa XII tại Huyện ủy - 1 ngày (T. Thiện)
Tập huấn Công đoàn do Công đoàn ngành tổ chức tại Sở (T. Huyên. C. Thơ, C. Oanh)
KIỂM TRA HK1:
7h25 - Môn Ngữ văn 10 (90ph)
9h15 - Môn GDCD 10 (45ph)
10h20 - Môn Tiếng Anh 11 (45ph)
7h30 - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Tổ Vật lý (theo QĐ)
KIỂM TRA HK1:
13h25 - Môn Tiếng Anh 10 (45ph)
14h30 - Môn Ngữ văn 11 (90ph)
16h20 - Môn GDCD 11 (45ph)
Sáu 5/1KIỂM TRA HK1:
7h30 - Môn Toán 12 (90ph)
8h55 - Môn Tin học 12 (40ph)
KIỂM TRA HK1
14h00 - KHXH 12(Sử - Địa - GDCD) (120ph)
- Làm nhiệm vụ chuyên môn tại Sở (C. Kim Anh - Địa lý)
Bảy 6/1KIỂM TRA HK1:
7h25 - Toán 10 (60ph)
8h50 - Địa lý 10 (45ph)
10h00 - Sinh học 11 (45ph)
- Tập huấn chuyên môn tại Hải Phòng (đến 11/01/2018) (T. Nhàn)
KIỂM TRA HK1:
13h30 - Sinh học 10 (45ph)
14h40 - Toán 11 (60ph)
16h10 - Địa lý 11 (45ph)
CN 7/1