Lịch công tác tuần Trường THPT Núi Thành
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/11/2017 đến ngày:3/12/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 13- 11/6

Lớp trực ban: Tuần 13- 10/8

Hai 27/116h45 - Chào cờ: Đoàn trường tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS
- Học văn hóa
12h30 - Học văn hóa
- Chào cờ: Đoàn trường tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS
Ba 28/116h45 - Học văn hóa
7h30 - Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 13 của Tỉnh ủy (T. Thiện)
9h30 - Sở làm việc với trường về CSVC (T. Thiện, T. Lợi)(tại Phòng Truyền thống)
12h30 - Học văn hóa
Tư 29/116h45 - Học văn hóa12h30 - Học văn hóa
15h20 - Họp bàn giao kế toán (BGH, TTVP, KT, CTCĐ, TBTTND, TKHĐ)
Năm 30/116h45 - Học văn hóa
9h30 - Thi GVDG (phần kiểm tra năng lực) (thi trực tuyến và tự luận tại Phòng máy số 1 - theo KH)
- Chấm SKKN của GVDG (theo QĐ)

12h30 - Học văn hóa
15h20 - Họp tổ chuyên môn hoàn thiện ngân hàng đề HK1; chuẩn bị kiểm tra HK1
Sáu 1/12KỶ NIỆM NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS (01/12/1988 - 01/12/2017)
6h45 - Học văn hóa
7h30 - Họp Đảng ủy
12h30 - Học văn hóa
Bảy 2/126h45 - Học văn hóa
- Sinh hoạt lớp
7h00 - Khối 10 (từ 10/1 đến 10/8) khám sức khỏe (tại Hội trường)
12h30 - Học văn hóa
- Sinh hoạt lớp
13h30 - Khối 12 (từ 12/1 đến 12/6) khám sức khỏe tại Hội trường
CN 3/127h00 - Khối 10 (từ 10/9 đến 10/16) khám sức khỏe (tại Hội trường)
- Tập huấn về chuyên môn do Bộ tổ chức tại Vinh - Nghệ An (đến hết 11/12/2017) (T. Lợi, T. Lâm)
13h30 - Khối 12 (từ 12/7 đến 12/12) khám sức khỏe tại Hội trường