TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/5/2022 đến ngày:5/6/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/5
Ba 31/5
Tư 1/6
Năm 2/6
Sáu 3/6
Bảy 4/6
CN 5/6