TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/5/2022 đến ngày:15/5/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/8

Lớp trực ban: 12/14

Hai 9/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Ba 10/58h00: Họp Trưởng Tiểu ban, Phó Tiểu ban, Trưởng BGK, Phó BGK chuẩn bị cho chương trình "TUỔI 18 - TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH", tại Phòng Hội đồngChấm kiểm tra theo lịch
Tư 11/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm 12/5Chấm kiểm tra theo lịchChấm kiểm tra theo lịch
Sáu 13/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Bảy 14/58h00: Họp Hội đồng chấm sáng kiến
Chấm kiểm tra theo lịch
Chấm kiểm tra theo lịch
CN 15/5