TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/5/2022 đến ngày:8/5/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/7

Lớp trực ban: 12/13

Hai 2/5Nghỉ bù Lễ 30/4Nghỉ bù Lễ 30/4
Ba 3/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ) đôn 1 tiết.
- Học văn hoá
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hoá
- Sinh hoạt chủ nhiệm (tích hợp chào cờ)
Học bù TKB của Thứ 2
Tư 4/56h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Học bù TKB của Thứ 7
Năm 5/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Sáu 6/5Chấm kiểm tra theo lịchChấm kiểm tra theo lịch
Bảy 7/5KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
CN 8/5