TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:31/1/2022 đến ngày:6/2/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 31/1NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Ba 1/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Tư 2/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Năm 3/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Sáu 4/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Bảy 5/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
CN 6/2NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁNNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN