TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/12/2021 đến ngày:26/12/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/2

Lớp trực ban: 11/10

Hai 20/127h00 - Học trực tuyến theo TKB
- GVCN quán triệt HS thực hiện nghiêm túc các qui định về kiểm tra và phòng chống Covid.
13h00 - Học trực tuyến theo TKB
- GVCN quán triệt HS thực hiện nghiêm túc các qui định về kiểm tra và phòng chống Covid.
Ba 21/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
Tư 22/12TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
Năm 23/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
Sáu 24/12TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
TCM chấm bài kiểm tra theo lịch
(Học sinh ôn tập trực tuyến)
Bảy 25/12KIỂM TRA HKIKIỂM TRA HKI
CN 26/12