TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:22/11/2021 đến ngày:28/11/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/12

Lớp trực ban: 10/12

Hai 22/11- K12 Học trực tiếp- K11 Học trực tiếp
- K10 học trực tuyến
Ba 23/11- K12 Học trực tiếp- K11 Học trực tiếp
- K10 học trực tuyến
Tư 24/117h00 - Học văn hóa 13h00 - Học văn hóaLưu ý: Không sinh hoạt 15 phút, đổi tiết và nghỉ giải lao 10 phút
Năm 25/117h00 - Học văn hóa
13h00 - Học văn hóa
Sáu 26/117h00 - Học văn hóa13h00 - Học văn hóa
Bảy 27/117h00 - Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
13h00 - Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
CN 28/11