TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/10/2021 đến ngày:31/10/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/8

Lớp trực ban: 10/8

Hai 25/107h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
13h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
Ba 26/107h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
13h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
Tư 27/107h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
13h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Theo Lịch kiểm tra
Năm 28/106h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
13h00 - KIỂM TRA GIỮA HKI
Khối 10: Lịch sử, Địa lý, GDCD
(Kiểm tra bù Chiều thứ 7, ngày 23/10)
Khối 11 học ca buổi chiều được nghỉ.
Sáu 29/106h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 30/106h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
9h30 - Họp Hội đồng Trường (theo QĐ)
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
15h30 - Họp các Tiểu ban Kỷ niệm 45 năm
CN 31/10