TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/9/2021 đến ngày:3/10/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/4

Lớp trực ban: 10/4

Hai 27/96h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Đại hội Chi đoàn các lớp
- Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
15h35 - Đại hội Chi đoàn các lớp
- KT tổng hợp Danh sách học sinh miễn giảm học phí.
- TCM nhận lại KH giáo dục
Ba 28/96h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Tư 29/96h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Năm 30/96h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Sáu 1/106h45 - Sinh hoạt 15 phút
7h00 - Học văn hóa
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
Bảy 2/106h45 - Sinh hoạt 15 phút
- Học văn hóa
- Dạy bồi dưỡng HSG
- Họp Ban Thường trực CMHS (Dời vào tuần sau ngày 09/10/2021)
12h45 - Sinh hoạt 15 phút
13h00 - Học văn hóa
- Khảo sát Tiếng Anh Lớp 10
- Họp Ban HĐNGLL-HN
CN 3/10