TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:8/1/2018 đến ngày:14/1/2018
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 19 - 11/12

Lớp trực ban: Tuần 19 - 10/14

Hai 8/1KIỂM TRA HK1:
7h25 - Vật lý 10 (45ph)
8h35 - Lịch sử 10 (45ph)
9h45 - Hóa học 11 (45ph)
KIỂM TRA HK1:
13h25 - Hóa học 10 (45ph)
14h35 - Vật lý 11 (45ph)
15h45 - Lịch sử 11 (45ph)
Ba 9/1KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2017)
KIỂM TRA HK1:
7h25 - Tin học 10 (45ph)
8h25 - Tin học 11 (45ph)
15h30 - Họp Đảng ủy
- Học sinh khối buổi chiều nghỉ học, GV chấm bài kiểm tra HK1, vào điểm.
Tư 10/16h45 - Học văn hóa
- Kiểm tra tài chính Công đoàn (tự kiểm tra)
12h30 - Học văn hóa
Năm 11/16h45 - Học văn hóa
9h30 - Họp Ban Thẩm định, mua sắm, sửa chữa tài sản để thanh lý tài sản
12h30 - Học văn hóa
15h30 - Các chi bộ sinh hoạt định kỳ
Sáu 12/16h45 - Học văn hóa
- Hạn cuối cùng GVBM vào sổ điểm điện tử HK1
13h30 - Dự Hội nghị Tổng kết công tác Lao động - Người có công và Xã hội tại Hội trường Huyện ủy (T. Định BTĐT)
15h00 - Họp Hội đồng Giáo dục
(Học sinh khối chiều nghỉ học)
Bảy 13/16h45 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp (xếp loại Hạnh kiểm HK1)
12h30 - Học văn hóa - Sinh hoạt lớp (xếp loại Hạnh kiểm HK1)
CN 14/17h30 - Tham gia Giải Bóng đá, Bóng chuyền truyền thống Học sinh - Sinh viên huyện Núi Thành tại THPT Cao Bá Quát (theo KH Huyện đoàn